Anlamlı Msn İletileri

31 Mart 2008 Pazartesi

*Kesilmiş koyuna, derisini yüzülmesi elem vermez.
*Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder.
*Herseyi bilmek çok kötüdür.
*İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kuran tilavetinde hayır yoktur.
*El agzına bakan karısını tez boşar.
*Gerçek dost, arkadaşının kusurunu görünce onu uyarır. Fakat bu kusurları başkalarına açıklamaz.
*Şahsi gayret yuvayı, toplu gayret vatani ayakta tutar.
*Küçük insanların gururu büyük olur.
*Kitap aklın ilacıdır.
*Dost acı söyler.
*Kardeş kardeşi atmış, yar basında tutmuş.

"Cenabı Hakkın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."
Hz. Muhammed
"İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."
Hz. Muhammed
*Kişinin sözü, amelinden çok olursa akli noksandır.

Hz. Muhammed

Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır."
Firdevsi
"Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."
Hz. Muhammed
"Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."
Hz. Muhammed
"Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz."

"Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"
Hz. Muhammed
"Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."

Hz. Muhammed

"Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."
Hz. Ali
İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."
Hz. Muhammed
"Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."
Hz. Muhammed
"Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum."
Hz.Muhammed
"Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."
Hz.Muhammed
"Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir."

Hz.Muhammed

"Ameller niyetlere göre değer kazanır."

Hz. Muhammed

"Bilginler, Nebilerin varisleridir."

Hz. Muhammed

"İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed

"Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."

Hz. Muhammed

0 yorum: